Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Misyon-Vizyon

MİSYONUMUZ

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatlanması Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamenin 29’ncuMaddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Sekizinci Bölümünde yer alan Yönetim Örgütleri başlıklı 51’nci maddesine göre kurulan idari bir teşkilattır.

  • Yasal düzenlemeler çerçevesinde, insan kaynakları ihtiyacını doğru planlamak,
  • Çalışanlarımızın, özlük, tahakkuk ve görevlendirme işlemlerini, en hızlı ve en doğru şekilde yerine getirmek,
  • Yeni yayımlanan mevzuatları doğru yorumlamak ve uygulamaya geçirmek,
  • Gizlilik ilkesini de gözeterek çalışan haklarını korumak ve güven vermek,
  • Çalışanlara, yönetime, diğer üniversitelere ve mevzuat geliştiren kurumlara danışmanlık yapmak,
  • Üniversitenin diğer birimleriyle güçlü ilişkiler kurmak, birlikte hareket etmeyi sağlamak ve memnuniyeti arttırmak için varız.

VİZYONUMUZ

  • Görev tanımı kapsamında verdiği hizmetlerde kaliteyi sürekli iyileştirebilen,
  • Çalışmalarımızda yeniliklere açık, bütünleştirici bir bakış açısıyla, verimli, düzenli, uyumlu ve koordineli bir takım ruhunu yansıtmak,
  • Saygın ve kaliteli olma yetkinliğini yakalamış ve diğer üniversitelere örnek olmuş,
  • Üniversitemizin, araştıran, öğrenen, öğrendiğini uygulayan, sorunları çözen, paylaşan, üreten, kendini geliştirmiş, çalışanları mutlu bir Üniversite olmasını sağlamak.

 

TR