Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Daire Başkanı

Ferit KOPARAL
Personel Daire Başkanı V.

Dahili:1041

ferit.koparal@ozal.edu.tr

TR