Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Hakkımızda

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında Üniversitelerin İdari Teşkilatlanması ile ilgili yayınlanan 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de belirtilen esaslara göre kurulmuştur.

2809 sayılı Kanunun Ek Madde 181 ile kurulan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde faaliyetlerine başlamıştır.

Personel Daire Başkanlığı, 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. maddesinde belirtilen;

  • Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak,
  • Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleri ile ilgili işlemleri yapmak,
  • İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak,
  • Verilecek benzeri görevleri yapmak ile yetkili, görevli ve sorumludur.
TR