Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

İdari Personel

Ferit KOPARAL
Personel Daire Başkanı V.

Dahili:1041

ferit.koparal@ozal.edu.tr

Halit SELEN
İdari Personel Şube Müdürü

Disiplin ve Arşiv Şube Müdür V.

Dahili:1445

halit.selen@ozal.edu.tr

Yüksel IŞIK KUTLU
Akademik Personel Şube Müdür V.

Dahili:1405

yuksel.isik@ozal.edu.tr

Gani SATILMIŞ
Hizmet İçi Şube Müdür V.

İnsan Kaynakları Şube Müdür V.

Dahili:1361

gani.satilmis@ozal.edu.tr

Umut TÜRKYILMAZ
İdari Personel İşlemleri-VHKİ

Dahili:1360

umut.turkyilmaz@ozal.edu.tr

Serkan DİVARCI
Akademik Personel İşlemleri- (Ş) Memur

Dahili:1406

serkan.divarci@ozal.edu.tr

İlker AYTEN
İdari Personel İşlemleri-MEMUR

Dahili:1360

ilker.ayten@ozal.edu.tr

İbrahim ALTUNTAŞ
Arşiv Sorumlusu-(Ş) Memur

Dahili: 1120 

ibrahim.altuntas@ozal.edu.tr

Halil İbrahim BOZAY
Akademik Personel İşlemleri-Büro Personeli

Dahili:1406

ibrahim.bozay@ozal.edu.tr