Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

İş Akış Süreçleri

657 Sayılı Kanunun 108.Maddesinin E Fıkrasına İstinaden Aylıksız İzne Ayrılma İşlemleri

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 37.Maddesi ile 84.Maddesinin Uygulamasına İlişkin Sekiz Yıllık Kademe İlerlemesi İşlemleri 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Atama İşlemleri

3173 Sayılı Mücadale Kanunu Kapsamında Atama İşlemleri 

Asalet Tasdiki İşlemleri

Askerlik Hizmet Sonrası Göreve Başlama İşlemleri

Askerlik Sevk İşlemleri

Doğum İznine İlişkin İşlemler

Doğum Sonrası Aylıksız İzne Ayrılma İşlemleri

Ekpss Atama İşlemleri

Geçici Personel 4c Atama İşlemleri

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sonucunda Atama İşlemleri

Göreve Başlama İşlemleri

Hizmet Belgesi Talebi İşlemleri

Hizmet Birleştirme İşlemleri

Hususi Yeşil Pasaport Alma İşlemleri

İsteğe Bağlı Emeklilik

İstifa İşlemleri

İzin Talebi İşlemleri Yıllık Mazeret İdari

Kpss ile Atama

Kurum İçi Görevlendirme İşlemleri

Malulen Emeklilik İşlemleri

Malulen Emeklilik İşlemleri

Mustafi Sayılma İşlemleri

Öğrenim Durumlarında Meydana Gelen Değişikliklere İlişkin İntibak İşlemleri

Ölüm Halinde Emeklilik İşlemleri

Refakat İznine Ayrılma İşlemleri

Sağlık Raporunun Sıhhı İzne Çevrilmesi

Terfi Kademe İlerlemesi İşlemleri

Üniversitemizden Diğer Kurumlara Yapılacak Naklen Atama İşlemleri

Vekalet İşlemleri

Yaş Hadddinden Emeklilik İşlemleri

Yıllık İzinlerin Yurt Dışında Kullanılması Talebine İlişkin İşlemler

Yurt  Dışı Görevlendirme ve Hizmet Pasaportu İşlemleri

Yurt İçi Görevlendirme İşlemleri